Waarom Agile werken?

Wat is dat Agile? Is deze werkwijze, overgewaaid uit Amerika, iets wat iedereen nu ook zou kunnen/moeten doen? In deze blog nemen we jullie in het kort mee door de Agile manier van werken en wat de voordelen en kanttekeningen zijn.

Nou nee. Wij moeten niets. Agile kan een organisatie helpen met het beter en sneller inspringen op veranderingen. Er is een duidelijk verschil tussen traditioneel werken, Waterfall, en Agile werken. Agile is een Engels woord en staat in het Nederlands voor “wendbaar”.

Bij Agile gaat het erom dat we ons snel kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden. Dit is in deze tijd van Corona een heel actueel gespreksonderwerp geworden. Wat kunnen en moeten bedrijven anders doen om in deze tijd te overleven of sterker te worden? Of hoe kunnen we deze crisis omzetten in ons voordeel?

Je kunt traditioneel werken vergelijken met een groot schip wat op koers wordt gebracht. Een groot containerschip heeft hier een lange aanloop voor nodig en zo’n schip stuur je ook niet zomaar even ergens anders naar toe. Een groot schip is niet wendbaar en dus niet Agile. Bij Agile gaat het er verder om dat je met elkaar samenwerkt. Agile werken houdt dan in dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt belegd. Daar zitten immers de uitvoerende mensen.

Het creëren van waarde in een zo kort mogelijke tijd is één van de grootste uitgangspunten van Agile werken. Kleine stukjes opleveren heeft de voorkeur boven een na lange tijd opleveren van een groot onderdeel. Door in kleine hoeveelheden te werken en daarop terugkoppeling te krijgen, weet je veel eerder of je op de goede weg bent of zaken moet veranderen.

Agile Teams
Agile werken start met het opzetten van Agile Teams. De eerste stap daarin is het samenstellen van teams waar alle kennis en ervaring zowel technisch als functioneel gebundeld is. Met een goed samengesteld team kan voldaan worden aan een belangrijk criterium van Agile werken: een zelfsturend team dat beslissingen kan nemen. In de praktijk betekent dit vaak dat mensen uit verschillende afdelingen van een bedrijf, uit business en IT, met elkaar moeten gaan samenwerken. Het mooie hieraan is dat er geen muurtjes meer zijn. Geen formele overdrachtsdocumenten, maar een team wat direct met elkaar communiceert en samenwerkt.

Een Agile team heeft een Agile coach nodig om het team te coachen en verder te brengen. Daarvoor is de rol van een Scrum Master ontstaan. Daarnaast heeft het team iemand nodig die de juiste prioriteiten weet te stellen, namens de klant spreekt en de werkvoorraad in een backlog beheert. Deze persoon wordt de Product Owner genoemd.

Vervolgens kun je met SAFe, Scaled Agile Framework, nog veel verder gaan. Het mooie van SAFe is dat het schaalbaar is. Van kleine organisaties met slechts 1 Agile Team tot grote organisaties waar meerdere teams samen een product opleveren.

Maar het implementeren van Agile werken kent ook zijn strubbelingen.
Het voornaamste waar een bedrijf in dit proces tegenaan loopt is de bedrijfscultuur.
Een cultuurverandering is nodig binnen een bedrijf om Agile te gaan werken. Muurtjes tussen afdelingen verdwijnen. Transparantie en willen leren zijn de nieuwe sleutelwoorden. Dit gaat niet vanzelf en zal het nodige commitment vragen van zowel directie als medewerkers. Een cultuurverandering is altijd lastig en heeft tijd nodig. Een Agile Coach of SAFe Program Consultant kan dit proces begeleiden.

Ieder bedrijf moet voor zichzelf nagaan of zij toe zijn aan een verandering en of Agile de juiste weg voor hun is. Lees je altijd goed in om een weloverwogen keuze te kunnen maken en / of maak een afspraak met één van onze specialisten.