ITicon ondertekent Green Recovery Business Statement

ITicon heeft de Green Recovery Statement, een oproep aan de overheid om de herstel periode van de Corona-crisis op een duurzame manier aan te pakken, ondertekend. ITicon is een van de ruim 350 Nederlandse bedrijven die de verklaring voor een EU Green deal getekend hebben. In de verklaring pleiten we als bedrijven voor de EU Green Deal als hoeksteen van COVID 19-herstel.

In de verklaring “Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery” spreken wij ons als Nederlands bedrijfsleven uit voor de Europese Green Deal, die kan leiden tot een sterker en beter herstel van onze economie en maatschappij. Wij willen samen met de Europese en Nederlandse overheid investeren in een schonere en inclusievere economie, en vragen de Nederlandse overheid samen te werken met de andere landen om de EU Green Deal te verankeren in de COVID-19 herstelpakketten (Dutch Sustainable Growth Coalition, 2020).

De periode waarin Nederland en de wereld zal moeten herstellen van de gevolgen van COVID-19 pandemie ziet de Dutch Sustainable Growth Coalition, DSGC, als een grote kans om op het gebied van duurzaamheid een flinke stap voorwaarts te kunnen maken. ITicon deelt deze visie op het gebied van duurzaamheid en sustainability en wil hier actief aan bijdragen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid  en duurzaamheid zit in de kern van ons handelen in brede zin van het woord. Daarom heeft ITicon de Green recovery Statement mede ondertekend

De verklaring is op vrijdag 19 juni door Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) aan minister Kaag overhandigd. De verklaring is op initiatief van de Dutch Sustainable Growth Coalition opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, Global Compact Nederland, MVO Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. De volledige tekst van de verklaring: (Statement.) (NL vertaling.).

Meer informatie over de Green recovery Statement en de Dutch Sustainable Growth Coalition kunt u vinden op: https://www.dsgc.nl/nl