PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ITICON B.V.

ITicon B.V.is een IT-dienstverlener, die organisaties in Nederland productiever maakt door het leveren van ict professionals op het gebied van software development, consultancy en detachering.

Wij begrijpen als geen ander dat jij op de hoogte wilt blijven wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat jouw rechten zijn. De bescherming van persoonsgegevens is een continue proces en een verantwoordelijkheid. Wij zullen er dan ook voor zorg dragen dat dit statement van tijd tot tijd bijgewerkt wordt als dit noodzakelijk is.

DATA PROTECTION OFFICER
Het hoofdkantoor van ITicon B.V.is gevestigd in Steenwijk. Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld zodat jij bij vragen of opmerkingen over dit beleid contact met hem kan opnemen.
ITicon B.V.
Wilhelminastraat 45
8331 ME Steenwijk
Tel: +31(0)521-346444

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN, VERWERKEN EN GEBRUIKEN
ITicon B.V. verzamelt persoonsgegevens op haar website met als doel jou te informeren over relevant IT-nieuws en ontwikkelingen over onze organisatie zoals evenementen, nieuwe diensten, oplossingen en achtergrond informatie. Dit gebeurt zowel per mail als per post. Daarnaast kun je op onze website online solliciteren. Gegevens die wij verzamelen zijn: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats. Deze gegevens zijn nodig voor de juiste verzending van deze informatie. Wanneer wij onvolledige gegevens ontvangen kunnen wij je niet of onvolledig informeren. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden. Wij delen deze informatie alleen met derden, die wij nodig hebben voor de verzending van mail en post. Ook voor dit doel is de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

GEBRUIK VAN WWW.ITICON.NL WEBSITE
Zoals het geval is bij de meeste andere websites, verzamelt ook de website van ITicon B.V. bepaalde informatie en slaat deze automatisch op in logbestanden. De informatie kan bestaan uit internetprotocollen, IP adressen, de regio of de locatie waar jouw computer of apparaat toegang heeft tot het internet, browsertype en het besturingssysteem welke jij gebruikt. Ook slaan wij informatie op van het gebruik van onze website zoals de geschiedenis van de pagina’s die jij bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren van de behoefte van de bezoekers van de website. We kunnen ook jouw IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en onze website te beheren, trends te analyseren, bezoekersbewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van bezoekersvoorkeuren.
Daarnaast houden wij ook in onze e-mailstatistieken diverse zaken bij zoals open rates (het aantal geopende nieuwsbrieven) en klikgedrag. Dit om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. De website van ITicon B.V. maakt gebruik van cookies Als gebruiker van onze website kun je hier akkoord voor geven. Voor meer info over deze cookies, bekijk onze cookie statement.

LINKS
Op de website van ITicon B.V.is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, zoals onze partners waar wij mee samenwerken. ITicon B.V.is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

HOE EN WANNEER WIJ INFORMATIE DELEN MET DERDEN
Zodra jij je persoonsgegevens achterlaat op onze website slaan wij deze gegevens op in een database. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen in een of meerdere databases die worden gehost door externe partijen in Nederland en Ierland. Deze derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het opslaan en ophalen van de Cloud. Af en toe schakelt ITicon B.V. derden in om jou informatie te sturen per mail of per post. Ook voor dit doel is de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

RECHT VAN BETROKKENEN
Dit privacy statement is bedoeld om jou te informeren over welke persoonlijke gegevens ITicon B.V. over jou verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Als verstrekker van je persoonsgegevens heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via info@iticon.nl. Als je inzicht wil hebben in jouw persoonsgegevens of toegang wil hebben tot je persoonsgegevens of jouw eerder gegeven toestemming wil intrekken neem dan contact met ons op via info@iticon.nl.

DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Om de privacy van jouw persoonsgegevens te waarborgen hanteren wij fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Wij updaten en testen onze IT-security systemen op permanente basis. We beperken de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om jou te voorzien van de juiste informatie. Daarnaast trainen wij onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van privacy en veiligheid van jouw informatie. We verbinden passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheid van onze werknemers te handhaven.

DATAOPSLAG EN RETENTIE
Jouw persoonlijke gegevens worden door ITicon B.V. opgeslagen op eigen servers en op servers van de Cloud gebaseerde databasebeheerdiensten die ITicon B.V. gebruikt. Deze zijn gevestigd in Nederland en Ierland. Zo lang wij je blijven informeren via mail en post blijven deze gegevens opgeslagen. Voor meer informatie over waar en hoe lang jouw persoonlijke gegevens worden bewaard en voor meer informatie over jouw rechten op verwijdering en portabiliteit kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van ITicon B.V. via info@iticon.nl.

WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN DE PRIVACY STATEMENT
Omdat onze organisatie en de wetgeving van tijd tot tijd veranderen, zal ook dit privacy statement soms moeten wijzigen. Wij behouden ons dit recht voor. De meest recente versie is steeds beschikbaar op de website van ITicon B.V.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN
Voor vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer.
ITicon B.V.
Wilhelminastraat 45
8331 ME Steenwijk
Tel: +31(0)521-346444

Versie 1.0, 8 mei 2018