Carrièreswitch

Als taalwetenschapper op ontdekkingstocht in de IT   door Kiki Renardel de Lavalette

Hoe is het om zonder IT-achtergrond de wereld van de IT in te stappen en je weg te vinden binnen deze wereld? Kiki Renardel de Lavalette, Adviseur Informatiebeveiliging bij ITicon, vertelt in dit artikel meer over haar stap van PhD-onderzoeker in de taalbeheersing naar Adviseur Informatiebeveiliging.

Hoe is het om als taalwetenschapper op ontdekkingstocht in de IT te gaan?

Als taalwetenschapper op ontdekkingstocht in de IT


Zo doe je onderzoek naar argumentatie in politieke debatten, en zo houd je je bezig met de informatievoorziening en informatiebeveiliging binnen organisaties. Deze carrièreswitch komt wellicht enigszins willekeurig over. En ik moet bekennen dat ik zelf ook niet had gedacht in de IT terecht te komen. Toch is dat precies wat er gebeurd is. En daar ben ik erg blij om!

Hoe ben ik verzeild geraakt in de IT? Wat doe ik precies in de IT? En wat vind ik zo leuk aan werken in de IT? Daar zal ik wat meer over vertellen! Want misschien blijkt de IT ook wel echt iets voor jou, ondanks dat je geen (stereo)typische IT-achtergrond hebt.

Mijn favoriete vakken op school waren Geschiedenis, Literatuurwetenschap en Klassieke Culturele Vorming. Zeg maar niet echt – of echt niet – de bètavakken die typisch geassocieerd worden met de achtergrond van IT’ers. Vervolgens heb ik International Business and Languages en Communicatie- en Informatiewetenschappen gestudeerd, om daarna als PhD-onderzoeker het gebruik van metaforen in politieke debatten te onderzoeken. De drijfveer achter deze keuzes was mijn interesse in taal, communicatie en cultuur, en ik vond onderzoek doen erg leuk.

Tijdens mijn PhD-traject bedacht ik me echter al snel dat ik helemaal niet zat te wachten op een carrière in de wetenschap. Maar ja, wat wilde ik dan wel? Op een evenement waar oud-PhD’s in de taalwetenschappen langskwamen om te vertellen over wat zij na hun PhD zijn gaan doen, werd het eerste zaadje geplant dat de IT best weleens interessant zou kunnen zijn. Eén van de PhD’s was een traineeship in de IT gaan doen, en vertelde daar met veel enthousiasme over. Een geesteswetenschapper in de IT, wie had dat ooit gedacht?


Een eerste kennismaking en oriëntatie

Blijkbaar best wel veel mensen, kwam ik achter. Toen ik na het behalen van mijn PhD-diploma op onderzoek uitging naar de verschillende mogelijkheden om de IT in te gaan, gingen er meerdere werelden voor mij open. Zo bleek de IT een veel breder vakgebied dan ik dacht, met een heel grote verscheidenheid aan rollen en functies. Sommige van deze functies zijn zeer technisch, andere weer niet.

Het bleek ook dat verschillende aanbieders van traineeships en omscholingstrajecten juist graag geesteswetenschappers willen hebben. Die technische achtergrond heb ik misschien niet, maar dat is voor veel rollen ook niet of in mindere mate nodig. Wat ik wel meebreng als geesteswetenschapper en PhD-onderzoeker: analytisch en kritisch denkvermogen; denken in structuren; mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; het vermogen om grote hoeveelheden informatie te verzamelen en te interpreteren; en leergierigheid. Allemaal eigenschappen en vaardigheden die gezocht worden in een IT’er.

Uiteindelijk koos ik voor een traineeship Informatiemanagement. Wat mij aansprak in dit traineeship was dat je als informatiemanager als spil fungeert tussen de organisatie en de IT, in principe dus een functie die draait om communicatie en verschillende (organisatie)culturen bij elkaar brengen. Tijdens het traineeship heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd voor een aantal overheidsorganisaties. Zo heb ik voor een gemeente de mogelijkheden onderzocht om de papierenpoststroom te digitaliseren, en voor een ministerie heb ik gewerkt aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Voor beide opdrachten ging ik de organisatie in om te onderzoeken hoe de bedrijfsprocessen verliepen en hoe de bijbehorende informatiestromen eruitzagen.

Vervolgens heb ik onderzocht hoe deze processen en informatiestromen veranderd konden worden, zodat de papierenpoststroom bij de gemeente geautomatiseerd zou worden en de informatie die bij het ministerie die onder de Woo valt geopenbaard zou kunnen worden. Het ging bij beide vraagstukken om zoveel meer dan techniek, het ging ook om een verandering in de manier van werken en cultuur. Bij de gemeente werden medewerkers en inwoners gevraagd om meer digitaal te gaan werken. Bij het ministerie werd van ambtenaren verwacht dat zij hun werk op transparantere wijze gaan uitvoeren. De combinatie van deze verschillende facetten is wat werken  op het snijvlak van organisatie en techniek zo interessant en uitdagend maakt.


Richting bepalen

Aan het einde van het traineeship vond ik een baan bij ITicon. Terwijl ik tijdens het traineeship de eerste stappen in de IT zette, kwam de verdieping en de ‘echte’ kennismaking met de IT pas toen ik bij ITicon ging werken. Het traineeship bood mij een basis op inhoudelijk en professioneel vlak, en liet mij proeven van wat werken in de IT te bieden heeft. Maar bij ITicon kreeg en krijg ik alle ruimte om mijn eigen nieuwsgierigheid te volgen en te ontdekken wat ik nu echt leuk vind. Toen ik bij ITicon begon wilde ik mij verder ontwikkelen tot Business Analist, om als schakel te functioneren tussen organisatie en IT. Samen met mijn werkgever stelde ik een opleidingsplan op, en ik behaalde waardevolle certificaten zoals SAFe Scrum Master/ Team Coach, BiSL en ASL.

Maar ik merkte al snel dat ik eigenlijk vooral erg enthousiast werd van vacatures waarin gezocht werd naar informatiebeveiligers en risicomanagers. Mijn werkgever stond gelukkig meteen achter mijn keuze om de focus te verleggen en ik mocht ontdekken of informatiebeveiliging echt iets voor mij was door het volgen van een basiscursus informatiebeveiliging. Daarna volgde ik de opleiding Certified Information Security Manager (CISM). Deze opleidingen hebben mijn enthousiasme voor de informatiebeveiliging alleen maar verder aangewakkerd!

Er komt binnen de informatiebeveiliging zoveel bij elkaar waar je over na moet denken, zoals het afwegen van bedrijfsbelangen tegen de risico’s die een bedrijf loopt en daar de juiste balans in vinden; de technische, organisatorische én menselijke aspecten die komen kijken bij informatiebeveiliging; en dan heb je ook nog te maken met nationale en internationale wet- en regelgeving omtrent bijvoorbeeld beveiliging, privacy en transparantie. Een complexe en des te interessantere puzzel dus! Daarnaast wordt het vakgebied met de door corona versnelde digitalisering alleen maar belangrijker. Onnodig om te zeggen dat informatiebeveiliging een ontzettend interessant, complex, en leuk vakgebied is.


En gas geven!

Lang verhaal kort, het was eventjes een zoektocht om mijn weg in de IT-wereld te vinden; er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden binnen de IT. Het is een vakgebied dat constant in ontwikkeling is, dus mijn leergierigheid kan zijn lol niet op; je kan blijven studeren en bijscholen. Ik heb ondertussen mijn weg gevonden en heb ontzettend veel zin om meer ervaring en kennis op te doen binnen de informatiebeveiliging.

Ik kan iedereen alleen maar aanraden om zo af en toe eens stil te staan bij de vraag of de weg die je bent ingeslagen nog bij je past, en om de tijd en de ruimte te nemen om te ontdekken waar je enthousiast van wordt. Ik ben mijn werkgever in ieder geval dankbaar dat ik die tijd en ruimte kreeg, want anders had ik misschien wel nooit ontdekt dat ik zo enthousiast zou zijn over een vakgebied waar ik tot in mijn traineeship vrijwel onbekend mee was.