SAFe 6.0: Babylonische spraakverwarring in 3, 2, 1…  

Op 15 maart  2023 is door Scaled Agile Inc. de nieuwste versie van het Scaled Agile Framework gelanceerd; SAFe 6.0. Dit is, als opvolger van SAFe 5.1, een major release van het Framework.  

De beschreven ontwikkelingen en vernieuwingen zijn een evolutie van het Framework; geen revolutie. Toch is het voor iedereen met een SAFe-certificering de moeite waard, misschien zelfs wel noodzakelijk, om je te verdiepen in de vernieuwingen die SAFe 6.0 met zich meebrengt. Hieronder lees je waarom.

SAFe 6.0: Babylonische spraakverwarring in 3, 2, 1…  

Wat is nieuw?
Bij de ontwikkeling van SAFe 6.0 is duidelijk aandacht besteed aan het robuuster maken van het Framework. Zo is er een revisie van de Core Values en SAFe Principles doorgevoerd en is de integratie van Lean Thinking sterk verbeterd. Er is op alle niveaus veel aandacht besteed aan meten en optimaliseren van de flow.
De informatie achter “The Big Picture” is ook sterk verbeterd. Zo zijn alle verdiepende artikelen geactualiseerd en op veel onderwerpen uitgebreid. Er zijn bijvoorbeeld betere beschrijvingen gemaakt van alle rollen die binnen SAFe 6.0 gedefinieerd zijn. In deze rolbeschrijvingen zijn duidelijk de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden uitgelegd. 

In het nieuwe Framework wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van Cloud, Big Data en AI. Er worden handvatten gegeven om deze technologieën te integreren op alle niveaus van het Scaled Agile Framework, om zo te komen tot intelligente oplossingen. 

Het uitlijnen van strategie en uitvoering heeft in SAFe 6.0 meer aandacht gekregen door de OKR’s (Objectives and Key Results) een prominentere rol te geven. OKR’s kunnen helpen om strategische thema’s te vertalen naar operationele doelen en daar, door de incrementele werkwijze van SAFe, continue feedback op te krijgen.  

Spraakverwarring ligt op de loer
Naast de hierboven beschreven vernieuwingen veranderen er met de introductie van SAFe6.0 ook diverse afkortingen en begrippen. Dit kan tot onduidelijkheid leiden in gesprekken tussen personen die enkel kennis hebben van de SAFe 5 terminologie of juist alleen de SAFe6.0 terminologie kennen. 

Zo is er besloten om binnen SAFe 6.0 volledig afscheid te nemen van het begrip “Program”. In SAFe 5 werd voor veel begrippen op ART-niveau het voorvoegsel “Program” gebruikt, bijvoorbeeld “Program Backlog” of “Program Risks”. Al deze begrippen hebben nieuwe namen gekregen. Program Risks heten nu ”ART PI Risks” en de Program Backlog heet nu “ART Backlog”.
Door het verbannen van de term “Program” wijzigen ook bepaalde afkortingen. Je had voorheen bijvoorbeeld de PPM (Program Predictability Measure); dit zou je nu moeten afkorten als APM (ART Predictability Measure).
Verwarrender is misschien nog wel dat andere afkortingen hetzelfde blijven, maar nu iets anders betekenen. Zo wilde Scaled Agile geen afscheid nemen van de bekende afkorting “PI”. In SAFe5 stond die afkorting voor “Program Increment”. In SAFe 6.0 wordt de afkorting “PI” nog steeds gebruikt voor hetzelfde begrip, maar de letters in de afkorting staan nu voor “Planning Interval”. 

Bij de ontwikkeling van SAFe 6.0 is er ook onderkend dat de rol van Scrum Master in een SAFe-omgeving meer taken en verantwoordelijkheden omvat dan conform een Agile-Scrum definitie. Daarom wordt nu in SAFe 6.0 gesproken over “Scrum Master / Team Coach”, waarbij bedrijven de keuze wordt gegeven om één van beide termen te kiezen bij de implementatie van SAFe 6.0. In dezelfde gedachte is ook de naam van de “Scrum of Scrums” gewijzigd naar “Coach-sync”, analoog aan de PO-sync. 

Spreek dezelfde taal
Zoals je kunt zien; voldoende aanleiding voor de nodige spraakverwarring als je, met je SAFe 5 certificering, praat met iemand die een SAFe 6.0 certificaat heeft behaald. 

De introductie van de nieuwe terminologie zorgt ervoor dat het voor iedereen met een SAFe certificaat bijzonder nuttig is om ook kennis te nemen van de aanpassingen en toevoegingen in SAFe 6.0, zodat je onderling dezelfde taal blijft spreken. 

Ben je in het bezit van een SAFe 5 certificaat? Dan kun je inloggen bij Scaled Agile om via een e-learning module gratis je certificering te actualiseren naar SAFe 6.0.